pagina start
Nanocompozite electroluminiscente inovative pentru o noua abordare în domeniul dispozitivelor optoelectronice
de tip PLED
     Obinerea unor noi compusi si materiale foto sau electroluminiscente reprezinta o directie de cercetare extrem de dinamica ca urmare a interesului major fata de dispozitive sau sisteme optoelectronice performante. Sursele de iluminare compacte si eficiente energetic, sisteme de afisaj color de înalta rezolutie, sisteme de telecomunicatii performante sau materiale avansate destinate aplicatiilor in investigarile biologice sunt esential dependente de rezultatele cercetarilor efectuate.

     Obiectivele principale ale acestui proiect vizeaza dezvoltarea de noi materiale compozite foto si electroluminiscente cu proprietati specifice aplicatiilor de vârf din domeniul optoelectronicii, în special pentru urmatoarea generatie de sisteme de afiaj video color de inalta definitie precum si a sistemelor de iluminare "solid state" compacte si eficiente energetic.

      Realizarea obiectivelor implica introducerea unor compusi nanostructurati fotoluminescenti de tip Quantum Dot in matrici polimerice electroconductoare, depunerea compozitelor in straturi subtiri si realizarea unor celule de electroluminescenta in configuratie mono sau multi strat. Obtinerea celulelor de electroluminescenta cu emisie in cele trei culori fundamentale (R, V, A) avand caractersiticile cromatice adaptate la aplicatiile vizate implica suplimentar atat extinderea cercetarii in vederea obtinerii unor noi clase de compusi fotoluminescenti (complecsi, G-QD) cat si elaborarea unei configuratii optime a celulei de electroluminescenta.

      Pe parcursul derularii proiectului de cercetare se preconizeaza obtinerea unor noi materiale si compusi fotoluminesecenti, a unor compozite utilizabile in aplicatiile vizate, configurarea si optimizarea functionala a celulelor de electroluminescenta elaborate pe baza noilor compusi realizati. De asemenea sunt vizate contributii semnificative in elucidarea diverselor aspecte teoretice asupra structurii si proprietatilor noilor compusi prin investigarea aprofundata a configuratiei morfo-structurale si a mecanismelor de luminescenta.
(c) 2016 stan.c.s.
Cod proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0708, Contract finantare: 335/5.10.2011
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
ENG.
web_proiect_idei_335_ver16001004.jpg web_proiect_idei_335_ver16001003.jpg
Echipa de cercetare
Bugetul proiectului
Etapa 1 (2012)
Etapa 2 (2013)
Etapa 3 (2014)
Realizari semnificative
Articole stiintifice
Cereri
brevet inventie
Lucrari stiintifice comunicate
Echipamente
cercetare
Contact
Etapa 4 (2015)
last updated :
11.2016
Proiect finantat in cadrul Planului National de Cercetare Dezvoltare PNII-IDEI
de catre CNCS-UEFISCDI
web_proiect_idei_335_ver16001002.jpg
Etapa 5 (2016)
web_proiect_idei_335_ver16001001.jpg