Îmbunătățirea ratei de retenție a studenților în primul an de studii universitare, prin prevenirea abandonului de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului "Cristofor Simionescu" din Iași (StepUP)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru universități (SGU/NC)
Beneficiar: Universiatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi’’ din Iași Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu" 
Titlul subproiectului: Îmbunătățirea ratei de retenție a studenților in primul an de studii universitare, prin prevenirea abandonului de la Facultatea de Inginerie Chimica si Protecția Mediului "Cristofor Simionescu" din Iași
Acronim: StepUP
Acord de grant nr. 195/SGU/NC/II/13.09.2019