Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului”Cristofor Simionescu” din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași a primit finanțare în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE) pentru subproiectul Şcoala de vară pentru elevi „Experimentează și descoperă fascinația studenției” cu acronimul EDFS și AG nr. 326/SGU/PV/III, cu durata de 3 ani (2021-2023).

Calendar înscriere și selecție pentru anul 2023

Obiectivul principal al proiectului ”Experimentează și Descoperă Fascinația Studenției!”-EDFS este acela de a atrage elevi de liceu, în special a celor dezavantajați și aflați în situație de risc din instituțiile eligibile din învățământul preuniversitar, atât din zona Moldovei cât și din alte zone ale țării, în vederea descoperirii și experimentării de către aceștia, a vieții de student la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” Iași-una dintre cele mai mari și prestigioase universități din această regiune.

În acest sens, proiectul oferă condițiile de participare pentru un număr de 150 de elevi pe parcursul a două serii alcătuite din 2 grupe x 25 elevi/grupă alături de 8 cadre didactice însoțitoare, concretizându-se în servicii de transport, cazare și masă, precum și un program diversificat ce include ateliere de lucru, sesiuni de consiliere profesională și orientare în carieră, vizite de studiu, vizite la diferite obiective turistice, evenimente culturale, activități sportive și recreative.

Activitățile preconizate pentru acest proiect au la bază atât o componentă educativă și formativă la nivel academic, cât și una culturală, sportivă și recreativă. Pentru îndeplinirea obiectivului propus vor fi implicate resurse umane și materiale din cadrul facultății, precum: personal didactic și administrativ, studenți din Asociația Studenților Chimiști ”CHEMIS”, săli de curs și laboratoare, Centrul de consiliere și orientare profesională a universității, dar și spațiile de cazare, cantina și baza sportivă a Campusului Universitar „Tudor Vladimirescu” din Iași.

Obiectivul general al proiectului ”Experimentează și Descoperă Fascinația Studenției!”-EDFS este sprijinirea unui număr de 150 de elevi, cu precădere dezavantajați, în vederea dezvoltării timpurii a abilităților relevante pentru succesul în mediul universitar, respectiv pentru creșterea șanselor de a-și construi o carieră în domeniul Ingineriei Chimice și Protecției Mediului, cu impact asupra îmbunătățirii calității vieții lor.  

Obiectivele specifice urmărite prin desfășurarea activităților proiectului ”Experimentează și Descoperă Fascinația Studenției!”-EDFS sunt:

  1.  Informarea unui număr de aproximativ 500 de elevi din învățământul preuniversitar, atât din regiunea Moldovei cât și din țară, referitor la importanța pregătirii universitare în formarea profesională și creșterea șanselor de succes pe piața muncii;
  2.  Organizarea și desfășurarea programului de vară tip punte EDFS pentru un număr de 150 elevi.

Scopul acestui proiect este creșterea atractivității învățământului tehnic superior pentru elevii din clasele terminale, prin motivarea acestora de a deveni studenți, respectiv ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă prompt cerințelor de inovare, cercetare și dezvoltare ale agenților economici. Tinerii din grupul țintă al programului de vară tip punte ”Experimentează și Descoperă Fascinația Studenției!” pot avea rol de multiplicatori pentru rezultatele proiectului, deoarece prin exemplul personal, vor determina și alți tineri, beneficiari indirecți cu care vor veni în contact, să urmeze studiile universitare tehnice pentru a deveni ingineri chimiști.