pagina start
PLATFORME TERANOSTICE ANTITUMORALE PE BAZA DE CARBON DOTS SI MATRICE POLIMERICE
Institutii implicate in derularea proiectului
Bugetul proiectului
Realizari semnificative
Articole stiintifice
Brevete de inventie/
Cereri brevet
Comunicari stiintifice
Infrastructura de cercetare
Contact
Proiecte componente
Proiect I
 Echipa de management
Echipa de cercetare
Raport de cercetare
2018;
2019;
 2020;
Buget proiect I
Obiective si activitati
Etapa
Proiect II
Echipa de cercetare
2018;
2019;
 2020
Buget proiect II
Obiective si activitati
Etapa
Proiect III
Echipa de cercetare
2018;
2019;
 2020;
Buget proiect III
Obiective si activitati
Etapa
  Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0083, contract nr. 37PCCDI din 01/03/2018;
  Perioada derulare: 01.03.2018- 31.12.2020; Valoare totala: 5.287.500 RON
  Director de proiect: Academician Bogdan C. Simionescu
TERADOT
Consortiul TERADOT reprezinta o alianta care isi va dedica eforturile valorificarii potentialului nanotehnologiilor prin crearea unor noi platforme teranostice pe baza de Carbon Dots (CDs) in scopul schimbarii radicale a modalitatilor de diagnostic si tratament al cancerului. Plecand de la rezultate preliminare semnificative obtinute de membrii proiectului, consortiul reprezinta o initiativa sistematizata care cuprinde 4 institutii din sectorul public, cu posibilitate de a fi extinsa cu entitati apartinand mediului privat, menita sa dezvolte intr-o maniera accelerata aplicarea acestor noi concepte de diagnostic/tratament al cancerului. Consortiul TERADOT va implementa prezentul proiect prin indeplinirea obiectivului strategic: consolidarea competentelor stiintifice si tehnice ale consortiului (in special ale partenerului P3 cu potential de relansare) in domeniul Econanotehnologii si materiale avansate prin sustinerea/dezvoltarea competentelor de cercetare existente si a capacitatii de transfer a rezultatelor activitatilor de cercetare.
Proiectul este compus din 3 subproiecte care urmaresc:
1. Obtinerea si testarea unor nanostructuri de tip CDs din precursori imidici, utilizabile ca platforme teranostice de investigare/tratament antitumoral;
2. Obtinerea si testarea unor biocompozite polimerice cu continut de CDs imidici, utilizabile ca platforme teranostice de investigare/tratament antitumoral;
3. Dezvoltarea unui procedeu de sinteza la scara pilot a nanostructurilor de tip CDs pentru aplicatii medicale.
Proiectul TERADOT propune indeplinirea obiectivelor mentionate prin realizarea unor indicatori de rezultat specifici si de rezultat dintre care cei mai importanti sunt: angajarea a 8 tineri cercetatori, obtinerea a 4 produse noi, o tehnologie noua de obtinere a CDs, minim 8 articole publicate in reviste cu factor de impact, 5 cereri de brevet (4 nationale si 1 international) care vor facilita ulterior colaborarea cu entitati economice, ca potentiali beneficiari.
web37pccdi2018001004.jpg
 2021
 2021