Română | English
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Business picture

REZUMAT PROIECT

Proiect finantat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice in cadrul Planului National de Cercetare Dezvoltare, program PN-III-P2-2.1_PED
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED - 2016-0456
Autoritate contractanta: UEFISCDI
Contract nr. 105PED/2017

Materialele adsorbante sub forma de particule compozite magnetice prezinta avantaje fata de cele traditionale datorita usurintei cu care se pot separa din faza lichida. Indepartarea lor rapida in camp magnetic, urmata de regenerare si refolosire, contribuie la scaderea costurilor de tratare a apei prin eliminarea timpului necesar pentru procese de filtrare/centrifugare, oferind concomitent posibilitatea de crestere a suprafetei specifice si a maximizarii capacitatii de adsorbtie.

Echipa noastra de cercetare a dezvoltat si a verificat conceptual (TRL3) la scara mica un proces de obtinere a particulelor compozite magnetita/chitozan si materialul nou sintetizat a demonstrat proprietati superioare de adsorptie a ionilor de metale grele comparativ cu produse similare descrise in literatura. Pentru a creste nivelul de maturitate tehnologica al procesului, este necesara o etapa de validare in laborator (TRL4).

Noutatea propunerii consta in folosirea unei metode integrate pentru investigarea relatiei structura-proprietati in scopul compensarii variabilitatii biopolimerului si asigurarii reproductibilitatii. Acest proiect isi propune sa dezvolte si sa valideze in laborator o tehnologie cu costuri competitive pentru producerea la scara marita a unor adsorbanti magnetici pe baza de materiale compozite continind substante nontoxice, biodegradabile si regenerabile (oxid de fier si chitozan), precum si sa demonstreze aplicarea lor ca adsorbanti pentru tratamentul asistat magnetic al apelor uzate in vederea indeparatarii metalelor grele si a colorantilor.

Contact

Mai multe informatii despre proiectul de cercetare puteti afla la adresa de contact:

dhritcu@ch.tuiasi.ro